اجارهخودرو تهران رنتکار-اجارهخودرو بدون راننده در تهران

اجاره خودرو کرایه اتومبیل و اجاره ماشین تهران رنت کار اجارهخودرو - اجارهخودرو در تهران - اجارهخودرو بدون راننده - رنتکار تهران - اجارهخودرو تهران رنتکار | اجاره انواع خودرو های ایرانی و خارجی اجاره خودرو بدون راننده اجاره اتومبیل اجاره ماشین کرایه اتومبیل کرایه خودرو بدون راننده کرایه ماشین اجاره بی ام و اجاره بنز اجاره پورشه اجاره هیوندا

اجارهخودرو تهران رنتکار-اجارهخودرو بدون راننده در تهران

اجاره خودرو کرایه اتومبیل و اجاره ماشین تهران رنت کار اجارهخودرو - اجارهخودرو در تهران - اجارهخودرو بدون راننده - رنتکار تهران - اجارهخودرو تهران رنتکار | اجاره انواع خودرو های ایرانی و خارجی اجاره خودرو بدون راننده اجاره اتومبیل اجاره ماشین کرایه اتومبیل کرایه خودرو بدون راننده کرایه ماشین اجاره بی ام و اجاره بنز اجاره پورشه اجاره هیوندا

اجارهخودرو کرایه اتومبیل و اجارهماشین تهران رنتکار
اجاره انواع خودرو های ایرانی و خارجی اجارهخودرو بدون راننده اجاره اتومبیل اجاره ماشین کرایه اتومبیل کرایهخودرو بدون راننده کرایه ماشین اجاره بی ام و اجاره بنز اجاره پورشه اجاره هیوندا
اجاره ماشین و رنت کار در تهران با تهران رنت کار
شرکت اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای در تهران
تهران رنتکار تهران
اجاره ماشین و رنتکار و اتومبیل اجاره ای بدون راننده
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای در تهران
تهران تهران رنتکار
اجارهخودرو | اجارهماشین
تهران رنتکار
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای بدون راننده در تهران
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای تهران رنت کار


اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای تهران رنتکار تهران
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای تهران رنتکار تهران به زبان ساده اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای پیشرو تهران و زیر مجموعه و نمایندگی غرب تهران، جنوب غرب تهران، مرکز تهران، جنوب تهران.
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای
اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای ، کرایه اتومبیل یا کرایه اتومبیل ، شرکت ، موسسه ، دفتر و یا آژاثنس اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای نیز عنوان می‌شود.
شرکت های اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای پارکینگی پر از خودروهای اجاره ای را برای رانندگی به شما ارایه می دهد.
اجارهماشین و رنتکار و اتومبیل اجاره ای معمولا از یک روز تا یک ماه ارایه می‌شود و در برخی شرکت های اجاره ماشین و رنت کار و اتومبیل اجاره ای مدل های کسب و کار و یا بیزینس کلاس را به شما ارایه می دهند.

آخرین نظرات
پیوندها
 • ۰
 • ۰

اجاره خودرو تهران، اجاره خودرویی برای تماشای جاذبه های طبیعی

SHARE THIS POST

 
 
 
   

C

 • اجارهخودرو تهران رنتکار
 • ۰
 • ۰

جاذبه های مذهبی تهران را با اجاره خودرو تهران تماشا کنید

SHARE THIS POST

 
 
 
   

C

 • اجارهخودرو تهران رنتکار
 • ۰
 • ۰

مرکز اجاره خودرو جهت بازدید از پل های تهران تخفیف ویژه در نظر دارد

SHARE THIS POST

 
 
 
   

 • اجارهخودرو تهران رنتکار
 • ۰
 • ۰

پلاک ماشین های اجاره خودرو تهران در استان های البرز و تهران


  ۱۱. ۲۲. ۳۳. ۴۴. ۵۵. ۶۶. ۷۷. ۸۸. ۹۹ کلانشهر تهران و اجاره خودرو تهران

   

  ۱۰ کلانشهر تهران و اجاره خودرو تهران

  Non-EU-section-with-IR.pngNon-EU-section-with-IR.png
  ۱۰

  ۳۴۵ Be Sign.GIF Be Sign.GIF 12Non-EU-section-with-IR.svgNon-EU-section-with-IR.svg

   

  شهر

  حروف

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ب. ج . د. س . ص. ط . ق. ل . م . ن (درحال واگذاری)

  ۶۸ کرج

  شهر

  نوع پلاک

  حروف

  کرج، فردیس، اشتهارد

  شخصی 
  استانی

  ب. ج . د. س . ص. ط . ق. ل . م. ن؛ و. ه . ی 
  ۶۸ الف. ت . ژ. ع . ک - ۷۸ ت. ع

  ۳۸ کرج

   

  شهر

  نوع پلاک

  حروف

  کرج، فردیس، اشتهارد

  شخصی 
  استانی

  ب. د. س. م. ن (درحال واگذاری)

  ۷۸ تهران و اجاره خودرو تهران  و البرز و رنت کار ماشین

   

  حرف

  شهرستان

  استان

  ب

  اسلامشهر ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ج

  رباط کریم، بهارستان ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  د

  قدس، شهریار، ملارد ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  س

  ورامین، پیشوا، قرچک ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ص

  دماوند، پردیس ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ط

  ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد ۱

  البرز و رنت کار ماشین

  ق

  فیروزکوه

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ل

  پاکدشت ۱

  تهران و اجاره خودرو تهران

  م

  رباط کریم، بهارستان ۴

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ن

  ری (به جز منطقه ۲۰ شهرداری تهران و اجاره خودرو تهران )

  تهران و اجاره خودرو تهران

  و

  شمیرانات (به جز منطقه ۱ شهرداری تهران و اجاره خودرو تهران )

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ه

  قدس، شهریار، ملارد ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ی

  اسلامشهر ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ماشین

  ۲۱ تهران و اجاره خودرو تهران  و البرز و رنت کار ماشین

  حرف

  شهرستان

  استان

  ب

  اسلامشهر ۳

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ج

  رباط کریم، بهارستان ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  د

  قدس، شهریار، ملارد ۳

  تهران و اجاره خودرو تهران

  س

  ورامین، پیشوا، قرچک ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ص

  ساوجبلاغ، طالقان نظرآباد ۲ 
  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۵

  البرز و رنت کار ماشین

  ط

  قدس، شهریار، ملارد ۴

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ق

  رباط کریم، بهارستان ۳

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ل

  قدس، شهریار، ملارد ۵

  تهران و اجاره خودرو تهران

  م

  ورامین، پیشوا، قرچک ۳

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ن

  پاکدشت ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  و

  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۴

  البرز و رنت کار ماشین

  ه

  قدس، شهریار، ملارد ۶

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ی

  دماوند، پردیس ۲

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ۳۸ تهران و اجاره خودرو تهران  و البرز و رنت کار

  حرف

  شهرستان

  استان

  ب

  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۶

  البرز و رنت کار ماشین

  ج

  قدس، شهریار، ملارد ۷

  تهران و اجاره خودرو تهران

  د

  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۷

  البرز و رنت کار ماشین

  س

  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۸

  البرز و رنت کار ماشین

  ص

  ورامین، پیشوا، قرچک ۴

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ط

  قدس، شهریار، ملارد ۸

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ق

  اسلامشهر ۴

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ل

  رباط کریم، بهارستان ۵

  تهران و اجاره خودرو تهران

  م

  کرج، فردیس، اشتهارد ۱۹

  البرز و رنت کار ماشین

  ن

  کرج، فردیس، اشتهارد ۲۰

  البرز و رنت کار ماشین

  و

  قدس، شهریار، ملارد ۹

  تهران و اجاره خودرو تهران

  ه

     

   

   

  حرف

  ۷۸

  ۲۱

  ۳۸

  ب

  اسلامشهر

  اسلامشهر

  کرج

  ج

  رباط کریم

  رباط کریم

  شهریار

  د

  شهریار

  شهریار

  کرج

  س

  ورامین

  ورامین

  کرج

  ص

  دماوند

  ساوجبلاغ

  ورامین ۴

  ط

  ساوجبلاغ

  شهریار

  شهریار

  ق

  فیروزکوه

  رباط کریم

  اسلامشهر ۴

  ل

  پاکدشت

  شهریار

  رباط کریم ۵

  م

  رباط کریم

  ورامین

  کرج

  ن

  ری

  پاکدشت ۲

  اجاره خودرو در کرج ۲۰

  و

  شمیرانات

  کرج

  شهریار ۹

  ه

  شهریار

  شهریار

   

  ی

  اسلامشهر

  دماوند ۲

  SHARE THIS POST

   
   
   
     

  • اجارهخودرو تهران رنتکار
  • ۰
  • ۰

  اجاره خودرو ویژه گشت و گذار در پارک های تهران

  شرکت اجاره ماشین حوالی پارک  و بوستان

  شرکت اجاره ماشین حوالی پارک ‌ها[ویرایش]

   

  شرکت اجاره خودرو

  SHARE THIS POST

   
   
   
     

  • اجارهخودرو تهران رنتکار
  • ۰
  • ۰

  ساختمان های تهران از اجاره خودرو تهران ماشین می گیرند.

  بلندترین ساختمان‌ها

  این فهرست آسمان‌خراش‌های تهران که بر پایه اندازه‌گیری‌های استاندارد بلندا دست کم ۱۰۰ متر (۳۲۸ فوت) بلندی دارند را فهرست کرده است. این اندازه‌گیری دربردارنده عناصر معماری بکار رفته در اجاره ماشین حوالی برج می‌شود، اما ارتفاع آنتن را در بر نمی‌گیرد.

  رتبه

  نام

  عکس

  بلندا
  متر

  شمار طبقه‌ها

  سال

  توضیح و یادکرد

  ۱

  اجاره ماشین حوالی برج بین‌المللی تهران

  International Tower.jpgInternational Tower.jpg

  ۱۶۲

  ۵۶

  ۱۳۸۴

  این اجاره خودرو حوالی ساختمان بلندترین اجاره خودرو حوالی ساختمان شهر و نیز ایران است.[۱][۲]

  ۲

  اجاره ماشین حوالی برج آسمان

  Aseman Tower Tehran.jpgAseman Tower Tehran.jpg

  ۱۲۰

  ۳۷

  ۱۳۸۱

  [۳]

  ۳

  اجاره ماشین حوالی برج بی۳مهستان

  Borje B3.jpgBorje B3.jpg

  ۱۲۰

  ۳۰

  ۱۳۸۷

  [۴]

  ۴

  اجاره ماشین حوالی برج هزاره سوم

  Tehran 25.11.2009 11-52-06.jpgTehran 25.11.2009 11-52-06.jpg

  ۱۱۸

     

  [۵][۶]

  ۵

  اجاره ماشین حوالی برج سپهر

  Borje sepehr.jpgBorje sepehr.jpg

  ۱۱۵

  ۳۳

  ۱۳۷۰

  [۷] در پایان ساخت بلندترین اجاره خودرو حوالی ساختمان تهران و ایران بود[۸]

  ۶

  اجاره ماشین حوالی برج نگار

  Tehran Negar Tower.jpgTehran Negar Tower.jpg

  ۱۱۴

  ۳۱

  ۱۳۸۶

  [۹]

   

   

  •  

  دیگر برج‌های بلند کمتر از یکصد متر تهران[ویرایش]

   برج‌های در دست ساخت[ویرایش]

   رتبه

   نام

   بلندا
   متر

   شمار طبقه‌ها

   سال

   توضیح و یادکرد

   ۱

   هتل فرشته پاسارگاد

   ۲۳۵

   ۵۷

   ؟

   در منطقه الهیه تهران، هتل پنج ستاره[۱۴][۱۵]

   ۲

   اجاره ماشین حوالی برج دوقلوی مخابرات

   ۱۵۰

   ۳۰

   ۱۳۹۶

   [۱۶] در تقاطع بزرگراه همت و اجاره اتومبیل نزدیک خیابان شیخ بهایی

   ۳

   اجاره ماشین حوالی برج دوقلوی حکیم

   ؟

   ۳۳

   ؟

   [۱۷]

   ۴

   اجاره ماشین حوالی برج البرز (میرداماد)

   ؟

   ۲۸

   ؟

   [۱۸]

   ۵

   اجاره ماشین حوالی برج هزاره سوم

   ۱۱۸

   ۳۴

   ؟

   [۱۹][۵][۶] بزرگترین اجاره ماشین حوالی برج «مسکونی و تجاری» و اولین اجاره خودرو حوالی ساختمان اسکلت تمام فلزی در ایران[۲۰]

   ۶

   اجاره ماشین حوالی برج مرجان نیروی دریایی

   ۱۱۵

   ۴۲

   ۱۳۹۸

   [نیازمند منبع] یک اجاره ماشین حوالی برج مسکونی در منطقه ۲۲ در چیتگر است

   ۷

   هتل دیدار

   ؟

   ۲۶

   ؟

   [۲۱]

    

   گاه‌شماری بلندترین ساختمان‌های تهران[ویرایش]

   این جدول ساختمان‌هایی را فهرست می‌کند که در گذشته برای چند گاهی دارنده مقام بلندترین اجاره خودرو حوالی ساختمان تهران بودند. یادآوری می‌شود که در این فهرست تنها ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی، اداری و تجاری فهرست شده‌اند و اجاره ماشین حوالی برج میلاد بلندترین سازه و اجاره ماشین حوالی برج ایران به دلیل این که یک اجاره ماشین حوالی برج مخابراتی است، در فهرست آورده نشده است.

   نام

   تصویر

   خیابان

   سال‌های بلندترین بودن

   بلندا
   متر

   طبقه‌ها

   یادکرد

   شمس‌العماره

   Golestan Palace, Tehran, Iran (1249288212).jpgGolestan Palace, Tehran, Iran (1249288212).jpg

   اجاره اتومبیل نزدیک خیابان ناصری(اجاره اتومبیل نزدیک خیابان ناصر خسرو)

   ۱۳۳۰ –۱۲۴۶

   ۳۵

   ۵

   [۲۲][۸]

   اجاره خودرو حوالی ساختمانخانشقاقی

   KhanShaghaghi Bulding.jpgKhanShaghaghi Bulding.jpg

   اجاره اتومبیل نزدیک خیابان شاه‌آباد(اجاره اتومبیل نزدیک خیابان جمهوری)، میدان مخبرالدوله

   ۱۳۳۰۱۳۳۹

   ۴۰

   ۱۰

   [۲۳]

   اجاره خودرو حوالی ساختمان پلاسکو

   Istanbul intc.jpgIstanbul intc.jpg

   اجاره اتومبیل نزدیک خیابان استانبول(اجاره اتومبیل نزدیک خیابان جمهوری)

   ۱۳۴۲۱۳۳۹

   ۴۲

   ۱۴

   [۲۳]

   اجاره ماشین حوالی برج بانک کار اجاره خودرو حوالی ساختمان بورس

   Tehran Stock Exchange Building.jpgTehran Stock Exchange Building.jpg

   اجاره اتومبیل نزدیک خیابان حافظ

   ۱۳۴۸۱۳۴۲

   ۶۸

   ۱۹

   [۸]

                

   SHARE THIS POST

    
    
    
      

   COMMENT ON THIS POST

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰

   اجاره ماشین بزرگراه طبقاتی صدر

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه طبقاتی صدر[

   نوشتار اصلیاجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه طبقاتی صدر

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه صدر واقع در شمال تهران در امتداد اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه بابایی است. در شمال این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه محله‌های فرمانیه و قیطریه و چیذر و در جنوب آن محلهٔاختیاریه واقع می‌باشد. در ادامه این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه بعد از گذر از پل خیابان پاسداران به نام اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه شهید بابایی تغییر نام می‌دهد و از پارک جنگلی لویزان می‌گذرد و تا منتهی‌الیه شرقی تهران به پیش می‌رود و به جاده فیروزکوه می‌رسد.[۱ این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه از ابتدای انقلاب تا سال ۶۹ تا تقاطع قیطریه (میدان پیروز) امتداد داشت سپس در فاصله‌های سال ۶۷ تا ۷۲ با تکمیل عملیات اجرایی و ساخت سه زیرگذر به نام‌های کامرانیه (شهید بازدار)، شهید دوقوز (دادبخش) و بلوار شهید دستواره (معصومی) و یک تقاطع غیر همسطح در خیابان پاسداران در خرداد ۷۲ به میدان نوبنیاد متصل گردید. تا پایان سال ۹۱ قرار است این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه دو طبقه شده و در امتداد آن به اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه نیایش به توسط حفر تونل نیایش به طول ۷٫۵ کیلومتر متصل شود.

   SHARE THIS POST

    
    
    
      

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰

   اجاره ماشین شهید باکری، شیخ فضل اله نوری حصارک و پونک و .////

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه شهید باکری[

   نوشتار اصلیاجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه شهید باکری

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه باکری را باید یکی از اصولی‌ترین بزرگراه‌های شهر دانست. بزرگراهی که از حیث سلسه مراتب شبکه‌ای بزرگراهی در درجه بزرگراه‌های درون شهری قرار می‌گیرد. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه باکری به طول ۷ کیلومتر از حصارک پونک آغاز و به آزاد راه تهران  کرج دقیقاً" جنب بوستان ارم ختم می‌شود. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه باکری را می‌توان تکمیل کننده شبکه بزرگراهی غرب تهران دانست که در حقیقت نقش توزیع ترافیک ورودی پایتخت به شبکه بزرگراهی موجود و جمع آوری ترافیک خروجی و انتقال به آزاد راه تهران کرج را ایفا می‌کند. وجود هشت تقاطع غیر همسطح با بزرگراه‌ها و معابر شریانی منطقه و امتداد این پروژه از شمالی‌ترین بخش منطقه به جنوب آن نقش مهمی در توزیع بار ترافیکی و متعادل سازی آن در منطقه خواهد داشت. همچنین اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه باکری امکان ارتباط مستقیم اتوبان تهران - کرج را با بزرگراه‌های حکیم، رسالت، همت، نیایش و معابر شریانی درجه دو در بلوار فردوس، کاشانی و خیابان لاله فراهم می‌کند. یکی از نکات شاخص و مهم اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه باکری در کاهش تمرکز بار ترافیکی تقاطع شیخ فضل الله و محمد علی جناح در سفرهای غرب تهران است.[۱

    

   SHARE THIS POST

    
    
    
      

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرگراه حکیم

    اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه راه حکیم یکی از بزرگراه‌های اصلی پایتخت است که به موازات اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه همت از محدوده شرق به غرب امتداد پیدا کرده‌است. این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه پیش از این به علت اینکه در امتداد مسیر اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت قرار داشت به همین نام، نامیده می‌شد اما بعدها به یادبود سیدمحمدباقر حکیم نامش تغییر کرد. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم ۹ کیلومتر طول دارد که از تونل رسالت در غرب اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت آغاز می‌شود. این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه در طول مسیرش به سمت غرب بعد از عبور از محل‌های یوسف آباد، کوی نصر، برج میلاد،پارک جنگلی پردیسان، شهرک ژاندارمری و باغ فیض به پل علامه جعفری (میدان نور سابق) می‌رسد. در ادامه با امتداد به سمت غرب در نهایت پس از گذر ازاجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه شهید باکری (بلوار آسیای سابق) و جاده شرقی ورزشگاه آزادی به اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه آزادگان ختم می‌شود. البته امتداد این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه تا تقاطع کاروانسرا سنگی واقع در جاده مخصوص کرج در دست ساختمان می‌باشد. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم که یکی از شریان‌های اصلی شهر محسوب می‌شود و تا حدود بسیار زیادی بار ترافیکی نوار شرقی  غربی را کاهش داده‌است. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم در طول مسیر خود با بزرگراه‌های کردستان، شیخ فضل‌الله نوری، یادگار امام، اشرفی اصفهانی، ستاری و باکری تقاطع دارد و پل‌ها و تقاطع‌های غیر همسطح متعددی از آن‌ها عبور می‌کند و باعث می‌شود ترافیکی تقریباً" روان داشته باشد.[۱

    

   SHARE THIS POST

    
    
    
      

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰

   اجاره ماشین نزدیک بزرگراه رسالت

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت

   نوشتار اصلیاجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت

   اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت و حکیم را باید دو اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه مکمل هم دانست که دقیقاً نقش اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم را البته در شرق تهران ایفا می‌کند، اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت اصلی‌ترین اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه شرقی غربی در محدوده شرق شهر تهران است. این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه در محدوده غرب شهر از تونل رسالت آغاز و در شرق به جاده آبعلی ختم می‌شود. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت در ادامه و امتداد دو اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حکیم و علامه جعفری قرار دارد که از غرب تهران تا تونل رسالت کشیده شده‌است. طول این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه حدود ۸ کیلومتر است که در طول مسیر خود از محله‌های عباس‌آباد، نارمک و مجیدیه عبور می‌کند و با بزرگراه‌های مدرس، حقانی، صیاد شیرازی، امام علی، باقری و خیابان شریعتی تقاطع دارد. پل سید خندان معروف‌ترین تقاطعی است که از این اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه عبور می‌کند. اجاره ماشین بدون راننده حوالی بزرکراه رسالت را باید یکی از شریان‌های اصلی ورود به شرق تهران دانست که روزانه هزارن خودرو در آن تردد می‌کنند.[۱

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰
   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰


   • 49 درصد تخفیف
    هتل استقلال تهران تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی‌عصر
    3.5
    خوباز 3159 نظر
    قیمت از:
    6,450,0003,900,000
    ریال
   • 26 درصد تخفیف
    هتل انقلاب تهران تهران - خیابان طالقانی - بین حافظ و ولیعصر - هتل پارسیان انقلاب
    3.6
    بسیار خوباز 1003 نظر
    قیمت از:
    4,850,0003,940,000
    ریال
   • 22 درصد تخفیف
    هتل اوین تهران تهران - بزرگراه شهید دکتر چمران - تقاطع اوین
    4
    بسیار خوباز 2151 نظر
    قیمت از:
    6,180,0005,340,000
    ریال
   • 17 درصد تخفیف
    هتل کوثر تهران تهران - میدان ولی عصر - کوچه شهید ملائی
    3.5
    بسیار خوباز 1379 نظر
    قیمت از:
    4,850,0004,150,000
    ریال
   • 31 درصد تخفیف
    هتل آزادی تهران تهران - بزرگراه شهید چمران - تقاطع اوین - هتل ازادی
    4.5
    بسیار خوباز 3178 نظر
    قیمت از:
    8,150,0006,000,000
    ریال
   • 34 درصد تخفیف
    هتل بلوط تهران تهران - ولنجک - خیابان یمن - بالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی - سمت چپ - باغ گیاه پزشکی
    4.1
    بسیار خوباز 89 نظر
    قیمت از:
    5,400,0004,080,000
    ریال
   • 14 درصد تخفیف
    هتل بزرگ تهران تهران ، خیابان ولیعصر ، نبش خیابان استاد مطهری
    3.7
    بسیار خوباز 89 نظر
    قیمت از:
    5,290,0004,740,000
    ریال
   • 18 درصد تخفیف
    هتل بهار تهران تهران - خیابان انقلاب - نبش خیابان بهار - پلاک 5
    4.1
    بسیار خوباز 33 نظر
    قیمت از:
    2,640,0002,290,000
    ریال
   • 19 درصد تخفیف
    هتل آرامیس تهران تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - حد فاصل سینما استقلال و آفریقا
    3.6
    بسیار خوباز 40 نظر
    قیمت از:
    5,297,4004,440,000
    ریال
   • 32 درصد تخفیف
    هتل ورزش تهران تهران - فاطمی - خیابان حجاب - جنب کانون - پلاک16
    3.7
    بسیار خوباز 43 نظر
    قیمت از:
    3,440,0002,800,000
    ریال

   • اجارهخودرو تهران رنتکار
   • ۰
   • ۰
   مرکز اجاره خودرو : 109460 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : ونوس (اجاره خودرو در هتل آپارتمان) نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : سهروردی - آپادانا

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل ساسان  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : شریعتی-منطقه 7

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109421 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : ساسان نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : بهار

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل سارا  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : هرمزگان-جزیره کیش

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109420 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : سارا نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : بهار

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل پارت  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : آزادی نرسیده به میدان آزادی کوچه نورشهر   مرکز اجاره خودرو : 80316 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل ها
   مرکز اجاره ماشین : پارت نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : استاد معین

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار


   اجاره خودرو در هتل آریا  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : نرسیده به میدان آرادی ک شهید مردی

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 80296 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل ها
   مرکز اجاره ماشین : آریا نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : استاد معین

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   پیروز
    
   اجاره خودرو در هتل پیروز  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : ولیعصر-منطقه 11

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109407 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : پیروز نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : منیریه - امیریه

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل پاسارگاد  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : جمالزاده-منطقه 11

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109402 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : پاسارگاد نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : پاستور - جمهوری - آزادی

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل هادی  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : ولیعصر-منطقه 11

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109368 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : هادی نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : منیریه - امیریه

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل ولی عصر  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : ولیعصر-منطقه 11

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109367 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : ولی عصر نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : منیریه - امیریه

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل پرستو  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : جمهوری بعد از حافظ کوچه محمد بیگ

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 80322 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل ها
   مرکز اجاره ماشین : پرستو نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : سه راه جمهوری-چهارراه ولیعصر

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل زمرد - اجاره خودرو در هتل آپارتمان  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : خراسان-مشهد

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109419 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : زمرد - اجاره خودرو در هتل آپارتمان نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : خراسان-غیاثی-عارف-خاوران

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل خانه سبز - اجاره خودرو در هتل آپارتمان  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : خراسان-مشهد

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109413 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : خانه سبز - اجاره خودرو در هتل آپارتمان نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : خراسان-غیاثی-عارف-خاوران

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل نادری نو  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : قبل از چها راه استانبول ک گوهر شاد

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 80357 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل ها
   مرکز اجاره ماشین : نادری نو نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : فردوسی-استانبول

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل آسیا  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : امیر کبیر

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109375 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : آسیا نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل آرمان  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : اکباتان

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109371 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : آرمان نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار

   اجاره خودرو در هتل دیزین  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : کرج-جاده چالوس

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109415 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : دیزین نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : فردوسی-استانبول

   استان : تهران رنت کار شهر : تهران رنت کار


   اجاره خودرو در هتل فالیز  

   تلفن ثابت :    

   آدرس : کرج-جاده چالوس

   اجاره خودرو نزدیک به هتل  


   مرکز اجاره خودرو : 109432 زمینه فعالیت : اجاره خودرو در هتل
   مرکز اجاره ماشین : فالیز نام مسئول مرکز :
   رنت کار  : ---- نام محله : فردوسی-استانبول